Hướng dẫn Niệm Phật

Với những người đã theo Phật, học Phật thì việc niệm Phật rất đơn giản. Nhưng với người bình thường, việc niệm Phật sẽ khó. Tuy nhiên hãy chọn phương pháp đơn giản nhất và tùy duyên thực hiện. Không nhất thiết phải theo đúng một trật tự, bài bản nào... chỉ cần cầu nguyện, niệm Phật, lạy Phật với tâm thành kính, tâm bình an đều mang lại hiệu quả.

Ngày đăng: 23-05-2015

67,648 lượt xem

 

Niệm Phật là loại âm nhạc có công năng chữa bệnh rất vi diệu. Với những người đã theo Phật, học Phật thì việc niệm Phật rất đơn giản. Nhưng với người bình thường, việc niệm Phật sẽ khó. Tuy nhiên hãy chọn phương pháp đơn giản nhất và tùy duyên thực hiện. Không nhất thiết phải theo đúng một trật tự, bài bản nào... chỉ cần cầu nguyện, niệm Phật, lạy Phật với tâm thành kính, tâm bình an đều mang lại hiệu quả.

 

Hướng dẫn Niệm Phật

Một vài bước hướng dẫn sau đây dành cho người bình thường mà muốn Niệm Phật để giúp chữa ung thư.

Tùy duyên, tùy điều kiện có thể thực hiện:

 

1/ Niệm Phật: 

* Niệm danh hiệu Phật  "Nam Mô A Di Đà Phật" hoặc ngắn gọn "A Di Đà Phật"

* Có thể niệm bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, chỉ cần để tâm trí thanh tịnh. Lúc đi đứng, nằm ngồi, lúc đi ăn hay lúc ngủ.

* Chọn một thời gian cố định ngồi tịnh tâm hoàn toàn và niệm Phật.

* Địa điểm: Nếu có nhà có thờ Phật thì ngồi trước bàn thờ Phật. Nếu không có thì chọn địa điểm phù hợp, yên tĩnh, thoáng mát. 

- Trước khi bắt đầu Niệm Phật, hãy tĩnh tâm, nhắm mắt lại hít thở sâu chậm rãi, hơi thở nhẹ nhàng 3 lần ra vô rồi bắt đầu niệm.

- Niệm không cần ra tiếng, niệm từ tâm. Lúc niệm chỉ chú ý đến Danh hiệu Phật, đến hình tượng Phật, đến vẻ đẹp từ bi hỷ xả, trí tuệ của Ngài.

- Quán chiếu ánh sáng của Đức Phật lan truyền qua đỉnh đầu xuống ngực lan tỏa khắp toàn thân. Sau đó quán chiếu ánh sáng này đến vùng bị bệnh và tiếp tục niệm A Di Đà Phật (có thể quán chiếu Đức Phật Dược Sư và đọc Chú Dược Sư).

- Quán chiếu vào nước: Sau khi niệm Phật và quán chiếu Đức Phật vào thân và vùng bệnh, hãy niệm Phật và quán chiếu Đức Phật vào chai nước (nên chuẩn bị sẳn). Niệm Phật và quán chiếu nhiều lần (tốt nhất 108 lần). Sau đó uống nước.

 

2/ Trì chú Đại Bi:

- Mỗi buổi sáng (và tối) có thể trì Chú Đại Bi 3 biến, 7 biến, 14 biến, 21 biến hay 49 biến tùy điều kiện và thời gian cho phép. Trước khi trì Chú, niệm có thể đọc danh hiệu Phật, thành tâm Sám hối.  

 

3/ Lạy Phật

Sau khi Niệm Phật hay sau khi trì Chú,  hãy dành thời gian để lạy Phật. Vừa lạy vừa Niệm. Lạy 3 lạy, 7 lạy, 49 lạy, 108 lạy… tùy điều kiện, tùy thời gian cho phép. Lúc lạy, động tác nhè nhàng, không nóng vội đếm số lần mà chậm rãi thực hiện từng động tác, lạy với lòng thành kính. Vừa lạy vừa niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.

 

4/ Bài khấn nguyện

- Tùy điều kiện và thời gian cho phép, trước khi trì Chú Đại Bi, có thể đọc bài” Khấn nguyện Sám hối” rồi mới trì Chú.

 

5/ Hỗ trợ từ người thân:

- Người thân trong gia đình có thể cùng Cầu nguyện, trì Chú với người bệnh, càng có nhiều người cầu nguyện, niệm Phật cùng thì hiệu quả càng cao.

 

6/ Hành thiện

- Trong cuộc sống hàng ngày, tự mình thực hành các điều thiện, yêu thương và giúp đỡ người khác, Từ Bi hỷ xả, không giận hờn oán trách. Nếu có điều kiện thì phóng sanh cứu mạng. Phóng sanh chim cá, con vật gì cũng được.

 

* Lưu ý: Không quan trọng là Niệm bao nhiêu câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, trì bao nhiêu Chú, lạy Phật bao nhiêu lạy. Chỉ cần lúc niệm giữ tâm thanh tịnh, cung kính, nhẹ nhàng thư thái. Nếu Niệm nhiều, Lạy Phật nhiều mà tâm không thanh tịnh, âu sầu lo lắng thì dù có niệm bao nhiêu cũng không có kết quả.

 

Phương pháp Niệm Phật rất nhiệm màu, hãy tin tưởng vào phương pháp đơn giản này, không tốn tiền mà dễ dàng thực hiện (hoàn toàn không phải mê tín dị đoan)

Cứ thành tâm và kiên trì thực hiện, đã có rất nhiều người nhờ phương pháp này chữa khỏi bệnh ung thư và nhiều bệnh nan y khác.

Cầu chúc tất cả mọi người thân tâm luôn an lạc, may mắn.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Sau đây là Bài Chú Đại BiBài Khấn Nguyện Sám hối, bạn có thể copy và in ra để đọc mỗi ngày.

 

 

CHÚ ĐẠI BI

(Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ Đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì Hê rị, ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa. Na ma bà dà. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha. Án. A bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Cu lô cu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A Ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da

Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na Ta bà ha. Tất đà dạ Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ Ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ Ta bà ha. Na ra cẩn trì Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ  Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ Ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ Ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ Ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết đế. Thước bàn ra dạ Ta bà ha.

Án. Tất điện đô. Mạn đà ra. Bạt đà gia. Ta bà ha (3 lần)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3lần)

 

 

Bài Khấn Nguyện Sám hối

 

Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc:

Con xin cung kính lễ lạy:

 Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

 

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân.  (1 lạy)

Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp các chúng sanh hữu tình, vô tình.

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ  A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp đỡ để chúng con đồng được sự an lành, an lạc, tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (1 lạy)

Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.

Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con,

Những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước

Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh,và vì mọi lý do chưa được vãng sanh.

Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh Độ ( 1 lạy)

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp cho đến nay, những tội con gây trong kiếp sống hiện tại. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp.

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

(Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)

Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)

 

(Ghi chú:Nếu quý vị làm lễ Sám Hối riêng, hãy đọc lại câu“Hết thảy các tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng Sám Hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh cho lòng thành của con. (54 hoặc 108 lạy.)

 

Lưu ý: Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành tu học, giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Bình đẳng và Trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi.

Hồi Hướng/Phát Nguyện:

Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người.

 Con xin hồi hướng, chia xẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân…(tên…) Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho con.

Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh.

Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật , Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử  luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật (3lần)

 

 

Bình luận (2)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
  • Lê thị nga (03-02-2017) Trả lời
    Con con đang bệnh nặng .nhungw gd con chưa có ban thờ phật vaqyj con chỉ vongh bái về hướng tây niệm phật dọc chú mà k có hương dc k ạ
  • Vũ thị An (30-06-2015) Trả lời
    NAM MÔ BỐN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! Bạn bố con đang bị ưng thư và đang trong quá trình chuyền hóa chất. Con cũng có đi nghe pháp được biết niệm phật có thể chuyện hóa ung thư. Có 3 cuốn sách có thể giúp bệnh nhân chuyển hóa được bệnh ung thư. Mua sách này ở đâu được ạ?