TỔNG HỢP CÁC ĐOẠN VIDEO về

NIỆM PHẬT CHỮA UNG THƯ

 

1/ Niệm Phật chữa bệnh ung thư lưỡi

 

2/ Sư cô Quảng Phước thoát khỏi ung thư đại tràng nhờ Niệm Phật

 

Sư cô kể lại quá trình khỏi bệnh ung thư đại tràng của mình

Phóng sự ghi lại quá trình vãng sanh cho sư cô Quảng Phước

 

6 năm sau, sư cô vẫn hoàn toàn mạnh khỏe

 

3/ Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư xương ác tính

 

 

 

4/ Cô Phật tử niệm Phật chữa bệnh ung thư bao tử

 

 

4/ Niệm Phật chuyển hóa nhiều bệnh nan y 

 

 

 

6/ Phim tài liệu truyền hình về Niệm Phật chữa bệnh ung thư

 

 

7/ Sách nói "Niệm Phật chuyển hóa tế bào Ung thư"

Phần 1

 

Phần 2

 

Phần 3